top of page

Vario Suvarnabhumi

งานออกแบบตกแต่งภายในด้วยสไตล์ Japandi ในบ้านเดี่ยวไทป์ Vista ที่ Vario Suvarnabhumi ขนาดพื้นที่ 156 ตารางเมตร โดยเน้นให้แต่ละห้องดูโปร่ง โล่ง สามารถใช้ทุกพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ตามลักษณะการใช้งานของเจ้าของบ้าน จัดวางเครื่องเรือนและออกแบบเครื่องเรือนตามระยะสัดส่วนการใช้งาน

K'FON_PL_1.png
K'FON_PL_4.png
K'FON_FN_KITCHEN 1.jpg
K'FON_PL_2.png
K'FON_PL_5.png
K'FON_PL_3.png
K'FON_PL_6.png
K'FON_FN_BATHR 1.jpg
ISOMETIC 1.jpg
K'FON_DD_BEDROOM 2.jpg
K'FON_DD_BEDROOM 1.jpg
K'FON_FN_KITCHEN ISO 1.jpg
K'FON_PL_ISO 1.png
K'FON_PL_ISO 2.png
bottom of page