top of page

บ้านสวนมะพร้าวหอม

เพื่อการอยู่อาศัยภายใต้แนวความคิดของการให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม โดยการออกแบบให้ช่องเปิดและชายคามีความสัมพันธ์กับทิศทางแดด ลม และฝน ผสานกับการวางพื้นที่ใช้สอยตามลักษณะการใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัย

K'MINT_PL_5.jpg
K'MINT_PL_6.jpg
K'MINT_PL_1.jpg
K'MINT_DD_5.jpg
K'MINT_DD_4.jpg
E1 3.jpg
E3 2.jpg
E2 2.jpg
K'MINT_PL_MODEL 2.jpg
K'MINT_PL_MODEL 1.jpg
K'MINT_PL_MODEL 3.jpg
bottom of page