top of page

บ้านคุณแบงค์และคุณฟ้า

งานร่วมออกแบบรีโนเวทบ้านทาวโฮมในรูปแบบ Minimal & Japandi Styleให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ที่มีครอบครัวใหญ่ขึ้น และมีความทันสมัยมากขึ้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งาน และความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุ

LINE_ALBUM_70917 สาธุ 55_221006_10.jpg
LINE_ALBUM_70917 สาธุ 55_221006_9.jpg
LINE_ALBUM_70917 สาธุ 55_221006_5.jpg
LINE_ALBUM_70917 สาธุ 55_221006_6.jpg
LINE_ALBUM_70917 สาธุ 55_221006_4.jpg
LINE_ALBUM_70917 สาธุ 55_221006_0.jpg
LINE_ALBUM_70917 สาธุ 55_221006_8.jpg
LINE_ALBUM_70917 สาธุ 55_221006_1.jpg
_DSF5878.jpg
LINE_ALBUM_70917 สาธุ 55_221006_2.jpg
4.jpg
2.jpg
1.jpg
3B5170FE-19AC-4B69-BC77-9C5CA7232F90.jpg
bottom of page