top of page

บ้านห้วยโป่ง

บ้านสองชั้นขนาด 150 ตารางเมตร ที่ออกแบบตามลักษณะการอยู่อาศัยของเจ้าของบ้าน โดยการวางตำแหน่งห้องต่างๆ ตามลักษณะการใช้งานในชีวิตประจำวันของเจ้าของ แบ่งพื้นที่ ช่องเปิดและทางเดินตามระยะมาตรฐาน

INTERIOR 1.jpg
INTERIOR 3.jpg
EXTERIOR 2.jpg
INTERIOR 6.jpg
INTERIOR 2.jpg
DSC_0013.jpg
DSC_0011.jpg
DSC_0012.jpg
1.png
7.png
4.png
INTERIOR 5.jpg
INTERIOR 10.jpg
DSC_0051.jpg
DSC_0058.jpg
DSC_0049.jpg
bottom of page