top of page

Baan Bangkok Yai

งานรีโนเวทบ้านเดิมของครอบครัว อายุกว่า 40 ปี เน้นการแก้ปัญหาเรื่องระดับฝ้าเดิม การจัดการพื้นที่กับรอยต่อโครงสร้างอาคารจากการต่อเติม และการออกแบบให้บ้านมีลักษณะโปร่งโล่ง ระบายอากาศได้ดี เน้นการแบ่งพื้นที่ให้ตรงตามการใช้ประโยชน์ของผู้อยู่อาศัย

K'PED_PP_1.jpg
K'PED_PP_3.jpg
K'PED_PP_2.jpg
K'PED_PP_4.jpg
K'PED_PP_1.jpg
bottom of page